tuần lễ vàng 2022

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Tuần lễ vàng năm 2022, 42,1% "muốn đi chơi trong năm nay".

    Bạn sẽ đi đến nơi nào đó trong năm nay ? Hay tiếp tục kiềm chế và ở nhà ? Japan Trend Research công bố kết quả khảo sát xu hướng di chuyển và đi chơi trong Tuần lễ vàng năm 2022 . Vào năm 2020 và 2021, tuần lễ vàng được cho là “những kỳ nghỉ dài của sự kiềm chế”, kết quả cho biết 42,1% trả...
Top