tuyển cử

  1. kamikaze

    Chính trị Tóm tắt tiểu sử và xu hướng chính trị của 4 ứng cử viên chức chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

    Chỉ còn mấy ngày nữa là đảng cầm quyền ( Đảng Dân chủ Tự do) Nhật Bản sẽ tổ chức bầu tân chủ tịch. Do đảng này đang nắm đa số ghế trong Hạ viện Nhật Bản nên tân chủ tịch đảng sẽ trở thành thủ tướng Nhật Bản. Hiện tại có 4 ứng viên tham gia tranh cử cho chức vụ tân chủ tịch đảng này. Một số báo...
Top