uber

  1. yuri

    Doanh nghiệp Uber tạm dừng việc nhận đăng ký làm nhân viên giao hàng đối với du học sinh người nước ngoài

    Uber Eats Japan, công ty vận chuyển đồ ăn đến tận nhà đã ngừng đăng ký làm nhân viên giao hàng đối với du học sinh kể từ ngày 25 tháng trước. Đối tượng mà đăng ký mới đã bị tạm dừng là người nước ngoài có tư cách lưu trú như "hoạt động cụ thể" bị hạn chế về du học, hoạt động văn hóa, giờ làm...
Top