vách ngăn polycarbonate

  1. N

    Vách ngăn trong suốt bằng tấm Polycarbonate - Giải pháp ngăn ngừa giọt bắn hiệu quả

    Vách ngăn trong suốt bằng tấm Polycarbonate - Giải pháp ngăn ngừa giọt bắn hiệu quả Tấm chắn dạng nhựa trong suốt có tác dụng tạo ra ô ngăn cách giữa người này và người khác khi cùng sử dụng một bàn ăn giúp ngăn ngừa giọt bắn đảm bảo an toàn vệ sinh mà không ảnh hưởng tới giao tiếp và không...
Top