vấn đề nhân sự

  1. yuri

    Xã hội Lý do “vấn đề nhân sự Nhật Bản" "trình độ quá thấp" so với thế giới

    Theo "so sánh quốc tế về năng suất lao động" của trụ sở chính về năng suất Nhật Bản, năng suất lao động bình quân đầu người của Nhật Bản năm 2019 đứng thứ 26 trong số 37 nước thành viên OECD, là kết quả tồi tệ nhất kể từ năm 1970. Nó luôn là mức thấp nhất trong số bảy nước phát triển lớn kể từ...
Top