văn hóa nhật

  1. kamikaze

    Tập quán Người Nhật quan niệm như thế nào về thói quen đeo khẩu trang?

    Sự bùng phát đột xuất của covid-19 đã buộc người ta phải thay đổi suy nghĩ về vai trò của khẩu trang trong đời sống. Nhiều người không có thói quen và không muốn sử dụng khẩu trang cũng buộc phải sử dụng để tránh lây nhiễm. Nhật Bản cũng không phải là một ngoại lệ. Từ việc khoảng 30% dân số đeo...
Top