vị thành niên

  1. yuri

    Pháp luật Hình phạt nghiêm khắc đối với tuổi 18 và 19, tên thật có thể được báo cáo sau khi truy tố. Quyết định của Nội các về việc sửa đổi luật vị thành niên

    Tại cuộc họp nội các vào ngày 19, chính phủ đã quyết định về một dự luật sửa đổi Luật vị thành niên, trong đó sẽ xử phạt những người 18 và 19 tuổi, những người này trong tương lai sẽ trở thành người trưởng thành theo Bộ luật Dân sự và được coi là "người chưa trưởng thành đặc biệt" (thiếu niên...
Top