vũ khí hạt nhân

  1. yuri

    Chính trị Nhật Bản quay lưng với hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân

    Số quốc gia / khu vực đã phê chuẩn "hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân", cấm sử dụng, sở hữu và phát triển vũ khí hạt nhân, đã lên tới con số 50, điều này cần thiết để hiệp ước có hiệu lực. Vì nó sẽ có hiệu lực sau 90 ngày, nên nó sẽ là một điều ước quốc tế sẽ có hiệu lực vào ngày 22 tháng 1 năm sau...
Top