xâm hại

  1. yuri

    Xã hội Nhật Bản: Thiệt hại do ngược đãi trẻ em với con số cao kỷ lục 2172 vụ

    Ngược đãi trẻ em là hành vi lạm dụng thể chất, tình dục hoặc tâm lý trẻ em dưới 18 tuổi dưới sự chăm sóc của người giám hộ. Theo tổng hợp của cơ quan công an, việc phá các vụ án bị bắt trong năm 2020 là 1756 vụ "xâm hại thân thể" như hành hung gây thương tích chiếm hơn 80% tổng số, 299 vụ là...
Top