y học nhật bản

  1. yuki1485

    Lịch sử [Bác sĩ giỏi nhất của Edo: Genpaku Sugita ] Một nhà tiên phong của các nghiên cứu Hà Lan học , người đã dịch "Kaitai Shinsho"

    Genpaku Sugita, một nhà khoa học y khoa và học giả Hà Lan học , người hoạt động tích cực từ giữa đến cuối thời Edo, đã có đóng góp to lớn cho nền y học Nhật Bản. Nói về thành tích của mình, có lẽ ông đã dịch cuốn sách y học Hà Lan " Taher Anatomia " và hoàn thành cuốn sách giải phẫu "Kaitai...
Top