ý nghĩa

  1. yuri

    Lịch sử Nhật Bản: Tại sao Hokkaido lại là「道」chứ không phải là「県」? Ý nghĩa và nguồn gốc của nó là gì?

    Có 47 tỉnh ở Nhật Bản, và hầu hết trong số đó là 「県」(ken-tỉnh), nhưng Hokkaido lại là「道」(dou-đường) phải không? Bạn có thể không quan tâm nhiều đến nó, nhưng khi nghĩ lại, bạn không thấy lạ phải không? Bạn có biết ý nghĩa và nguồn gốc tại sao lại là "Hokkaido" thay vì "Hokkaiken" không? Lần...
Top