yucho

  1. yuki1485

    Doanh nghiệp Ngân hàng Yucho : Bắt đầu tính phí gửi tiền và chuyển khoản bằng tiền xu từ hôm nay.

    Bắt đầu từ ngày 17, Ngân hàng Yucho sẽ bắt đầu thu phí dựa trên số lượng tiền xu khi gửi tiền hoặc chuyển khoản bằng xu . Trong khi nhiều người dùng bày tỏ sự hiểu biết của họ, những người khác lại tỏ ra bối rối. Từ ngày 17, Ngân hàng Yucho sẽ thu phí tùy theo số lượng tiền xu khi gửi tiền...
Top