zozo hotel

  1. S

    Khách sạn ZOZO - Giải pháp hỗ trợ kinh doanh khách sạn

    Với quan điểm "Xây dựng chuỗi khách sạn làm hài lòng khách hàng và đạt hiệu quả kinh doanh bền vững" mô hình nhượng quyền khách sạn quốc tế ZOZO đang mang một làn sóng mới cho lĩnh vực nghỉ dưỡng lưu trú. Khách sạn ZOZO là mô hình nhượng quyền khách sạn quốc tế kiểu mới, hoạt động dựa trên hình...
Top