VIỆC LÀM-LÀM VIỆC VỚI NGƯỜI NHẬT

Thảo luận về việc làm tại Nhật hay tại các công ty Nhật và những chuyện liên quan đến chủ đề làm việc, quan hệ công việc với người Nhật.
Trả lời
2
Lượt xem
1,568
Trả lời
3
Lượt xem
1,804
Trả lời
3
Lượt xem
1,704
Trả lời
0
Lượt xem
2,797
Top