HỌC TIẾNG NHẬT THEO GIÁO TRÌNH

日本語会話

Giáo trình: Nihongo kaiwa (Hội thoại tiếng Nhật sơ cấp).
Chủ đề
27
Bài viết
43
Chủ đề
27
Bài viết
43

みんなの日本語

Giáo trình: Minna no Nihongo (tiếng Nhật cho mọi người).
Private

中級から学ぶ

Giáo trình: Chuukyu kara manabu (Học tiếng Nhật trung cấp).
Chủ đề
21
Bài viết
56
Chủ đề
21
Bài viết
56

試験に出る読解(40日完成)

Giáo trình: Shiken ni deru dokkai - 40 nichi kansei (Đọc hiểu tiếng Nhật trình độ trung cấp, cao cấp - N1, N2).
Chủ đề
48
Bài viết
111
Chủ đề
48
Bài viết
111

上級で学ぶ日本語 テーマ別

Giáo trình: Joukyu de manabu Nihongo (tiếng Nhật cao cấp).
Chủ đề
10
Bài viết
233
Chủ đề
10
Bài viết
233

Ủng hộ qua facebook

Top