誓約書、nhập cảnh

  1. kamikaze

    Nhập cảnh Đôi điều về giấy cam kết bảo lãnh do công ty phía Nhật cấp cho người nước ngoài khi nhập cảnh

    Để phòng chống lây nhiễm covid-19 nên chính phú Nhật Bản đã yêu cầu các cơ quan tổ chức (như Công ty, nghiệp đoàn, trường học) phải ký vào giấy cam kết bảo đảm cho người được nhập thực hiện cách ly sau khi nhập cảnh. Do nhận được khá nhiều thắc mắc về tờ giấy này nên xin tóm tắt những nội dung...
Top