amazon

  1. yuri

    Pháp luật Nhật Bản: "Tôi muốn cải thiện môi trường làm việc tốt nhất có thể". Giám đốc điều hành công đoàn Amazon bị sa thải và đã đệ đơn khiếu nại

    Vào ngày 27 tháng 4, một người đàn ông khoảng 40 tuổi làm việc tại Amazon Nhật Bản (Meguro-ku, Tokyo) đã đệ đơn kiện lên tòa án Tokyo về việc hủy bỏ quyền sa thải và trả lương sau khi bị sa thải, nói rằng việc bị sa thải thông thường là không hợp lý. Người đàn ông này là người đứng đầu chi...
  2. yuri

    Doanh nghiệp Nhật Bản: 5 công ty IT như Amazon và Rakuten là đối tượng phải tuân theo "luật giao dịch minh bạch"

    Ngày 1, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đã chỉ định 5 tập đoàn Nhật Bản là Amazon, Rakuten Group, Yahoo, Apple Group, Google là mục tiêu của luật nhằm đưa ra các quy định nhằm tăng tính minh bạch trong giao dịch của các công ty IT khổng lồ. Trong tương lai, sẽ có nghĩa vụ tiết lộ các điều...
Top