an ninh mạng

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản cần gì để vượt qua "thất bại kỹ thuật số"?

    Nhật Bản cần gì để vượt qua "thất bại kỹ thuật số"? Ông Noboru Nakatani, giám đốc an ninh mạng đầu tiên của INTERPOL nói về tầm quan trọng của bảo mật kinh tế trong tình hình quốc tế căng thẳng và những thông tin bảo mật quen thuộc như độ tin cậy của điện thoại thông minh và hệ thống nhận dạng...
Top