áp dụng vr

  1. yuri

    Doanh nghiệp Family Mart thực hiện đào tạo nhân viên hiệu quả với "đào tạo VR" ...Thực tế là làm gì?

    Family Mart áp dụng "đào tạo VR" Khi làm việc ở nơi làm việc mới, một trong những điều quan trọng là “đào tạo”. Đây là cơ hội đầu tiên để học hỏi kiến thức và kỹ năng kinh doanh, và nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển và phong cách làm việc sau này. Tuy nhiên, ở một nơi làm việc bận rộn, người...
Top