áp dụng

  1. yuri

    Giáo dục Rào cản chi phí để áp dụng sách giáo khoa kỹ thuật số. Sự cần thiết của việc phổ cập miễn phí

    Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ đang nỗ lực thúc đẩy sự phổ cập của “sách giáo khoa số”. Kế hoạch triển khai PC và thiết bị kết nối máy tính bảng cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên toàn quốc dự kiến gần như hoàn thành vào cuối năm nay để tận dụng Internet cho...
Top