bằng cấp

  1. yuki1485

    Xã hội "Xã hội coi trọng trình độ học vấn" sẽ kết thúc vào năm 2040. Điều gì là hoàn toàn cần thiết cho tương lai của trẻ em?

    Có bao nhiêu người có thể tưởng tượng được thế giới 20 năm trước sẽ như thế nào? Iphone đã được phát hành cách đây 13 năm. Trong khi điện thoại thông minh trở thành xu hướng chủ đạo, môi trường Internet được cải thiện và cuộc sống của người Nhật cũng thay đổi. Tôi vô cùng ngạc nhiên trước sự...
Top