bảo hiểm lương hưu

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Miễn đóng phí bảo hiểm hưu trí quốc gia khi nuôi con cho đối tượng tự kinh doanh - làm nghề tự do. Áp dụng cho cả bố và mẹ.

    Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã bắt đầu xem xét cụ thể đề xuất miễn cho những người tự kinh doanh hoặc làm nghề tự do đóng phí bảo hiểm hưu trí quốc gia cho đến khi con họ tròn một tuổi. Không giống như các khoản miễn trừ thông thường, lương hưu cơ bản đảm bảo toàn bộ số tiền và không...
Top