bảo hiểm ô tô

  1. yuki1485

    Tiêu dùng Nhật Bản : Phí bảo hiểm ô tô tăng 3%. Ba công ty bảo hiểm lớn bắt đầu tăng giá từ tháng 1 năm sau.

    Công ty bảo hiểm hỏa hoạn Tokio Marine & Nichido, Công ty TNHH bảo hiểm Mitsui Sumitomo và Công ty bảo hiểm tổng hợp Aioi Nissay Dowa sẽ tăng phí bảo hiểm ô tô từ 2,5% đến 3% vào tháng 1 tới. Ngoài sự phục hồi về lưu lượng giao thông đã giảm do đại dịch Corona, đơn giá sửa chữa đang tăng do giá...
  2. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Cứ 4 người thì có 1 người chưa đăng ký ? Điều gì sẽ xảy ra nếu không đăng ký bảo hiểm ô tô ?

    Ở Nhật Bản, nếu bạn sở hữu một chiếc ô tô, bạn có nghĩa vụ phải mua bảo hiểm bắt buộc cho phương tiện giao thông . Tuy nhiên, số tiền bồi thường của bảo hiểm bắt buộc cho ô tô là rất hạn chế. Vì vậy, người ta thường sử dụng bảo hiểm ô tô (bảo hiểm tự nguyện) do một công ty bảo hiểm phi nhân thọ...
Top