bảo hiểm y tế quốc gia

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Phí bảo hiểm y tế quốc gia, tăng tối đa 30.000 yên. Tăng gánh nặng cho những người có thu nhập cao.

    Vào ngày 22, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã quyết định nâng mức phí bảo hiểm y tế quốc gia tối đa hàng năm cho những người tự kinh doanh thêm 30.000 yên tại Tiểu ban Bảo hiểm Y tế của Hội đồng An sinh Xã hội ( cơ quan tư vấn của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi ). Bộ đã lên kế hoạch xem...
Top