Xã hội Nhật Bản : Phí bảo hiểm y tế quốc gia, tăng tối đa 30.000 yên. Tăng gánh nặng cho những người có thu nhập cao.

Xã hội Nhật Bản : Phí bảo hiểm y tế quốc gia, tăng tối đa 30.000 yên. Tăng gánh nặng cho những người có thu nhập cao.

ダウンロード - 2021-10-22T173333.147.jpg


Vào ngày 22, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã quyết định nâng mức phí bảo hiểm y tế quốc gia tối đa hàng năm cho những người tự kinh doanh thêm 30.000 yên tại Tiểu ban Bảo hiểm Y tế của Hội đồng An sinh Xã hội ( cơ quan tư vấn của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi ). Bộ đã lên kế hoạch xem xét lại việc nâng mức tăng tối đa hàng năm là 30.000 yên cho những người tự kinh doanh lên 1,02 triệu yên từ mức 990.000 yên hiện tại.

Không có ý kiến phản đối lớn nào trong tiểu ban, và Bộ có kế hoạch thực hiện việc tăng mức phí từ năm 2022. Để đáp ứng với việc gia tăng chi phí y tế do già hóa dân số, một mặt gánh nặng đối với người tham gia bảo hiểm có thu nhập cao sẽ tăng lên, mặt khác sẽ kìm hãm sự gia tăng phí bảo hiểm cho những người có thu nhập ở mức trung bình.

Thu nhập hàng năm từ 11 triệu yên trở lên ( hộ gia đình một người, mức trung bình trên toàn quốc ) thuộc đối tượng của mức phí bảo hiểm tối đa hiện tại, nhưng nếu mức giá được sửa đổi thành 1,02 triệu yên thì thu nhập sẽ thay đổi là 11,4 triệu yên trở lên.

Phí bảo hiểm y tế quốc gia bao gồm "phần chữa trị y tế " kết hợp số tiền cơ bản và quỹ hỗ trợ cho hệ thống y tế dành cho người cao tuổi và "phí bảo hiểm điều dưỡng" được trả cùng nhau bởi những người tham gia bảo hiểm từ 40 đến 64 tuổi. Lần này, phần chữa trị y tế sẽ được nâng lên và phần chăm sóc điều dưỡng sẽ không thay đổi.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top