bảo hiểm y tế

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Chi phí y tế đắt đỏ đối với người nước ngoài không có bảo hiểm y tế. Yêu cầu cải thiện đến chính phủ.

    Vì có những trường hợp người nước ngoài không tham gia bảo hiểm y tế buộc phải chịu chi phí y tế đắt đỏ và không được chăm sóc y tế, một tổ chức do cơ sở y tế thành lập đã gửi yêu cầu đến Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi và Bộ Tư pháp để cải thiện vấn đề này. Yêu cầu đã được đệ trình bởi Liên đoàn...
  2. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Vận hành chính thức sử dụng thẻ My number như thẻ bảo hiểm y tế.

    Việc sử dụng Thẻ My Number như thẻ bảo hiểm y tế sẽ bắt đầu được thực hiện chính thức tại các cơ sở y tế trên toàn quốc từ ngày 20. Tuy nhiên, chưa đến 10% số máy của các cơ sở có máy chuyên dụng để đọc thông tin thẻ, và chính phủ đang có kế hoạch phổ biến bằng cách hỗ trợ . Việc sử dụng thẻ My...
Top