Xã hội Nhật Bản : Vận hành chính thức sử dụng thẻ My number như thẻ bảo hiểm y tế.

Xã hội Nhật Bản : Vận hành chính thức sử dụng thẻ My number như thẻ bảo hiểm y tế.

ダウンロード - 2021-10-20T081749.218.jpg


Việc sử dụng Thẻ My Number như thẻ bảo hiểm y tế sẽ bắt đầu được thực hiện chính thức tại các cơ sở y tế trên toàn quốc từ ngày 20. Tuy nhiên, chưa đến 10% số máy của các cơ sở có máy chuyên dụng để đọc thông tin thẻ, và chính phủ đang có kế hoạch phổ biến bằng cách hỗ trợ .

Việc sử dụng thẻ My Number như thẻ bảo hiểm y tế đã lần lượt gặp khó khăn tại một số cơ sở y tế bắt đầu khi đi vào hoạt động từ tháng 3, vì vậy hoạt động vận hành chính thức tại các bệnh viện và nhà thuốc trên toàn quốc đã muộn hơn so với kế hoạch ban đầu, bắt đầu vào ngày 20, chậm hơn 7 tháng.

K10013313961_2110192016_2110192356_01_03.jpg


Bằng cách sử dụng thẻ để được khám sức khỏe,

▽ Có thể kiểm tra chi phí y tế trên một trang cổng thông tin chuyên dụng và sử dụng nó để khai thuế cuối cùng,
▽ Không cần phải đăng ký hệ thống điều trị y tế chi phí cao, và sẽ không phải tạm thời thanh toán các chi phí y tế vượt quá giới hạn tại quầy.

Ngoài ra, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi hy vọng rằng điều này sẽ dẫn đến việc điều trị y tế phù hợp hơn vì các cơ sở y tế cũng có thểcũng có thể xem thông tin khám bệnh cụ thể khi có sự đồng ý của người bệnh.

Chính phủ muốn hoàn thành việc đưa vào sử dụng các loại máy chuyên dụng để đọc thông tin thẻ tại hầu hết các cơ sở y tế vào cuối tháng 3 năm sau, nhưng tính đến ngày 10 tháng này, chỉ có 7,9% tổng số máy được đưa vào sử dụng.

Vì lý do này, chính phủ đã quyết định phổ biến đến các cơ sở y tế bằng cách hỗ trợ chi phí giới thiệu máy móc.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top