bất bình đẳng

  1. yuri

    Giáo dục Nhật Bản, quốc gia chấp nhận bất bình đẳng về cơ hội giáo dục

    Trước đây, nhiều người Nhật cho rằng lý tưởng nhất là tất cả trẻ em được giáo dục bình đẳng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ngày càng có nhiều người cho rằng cơ hội được học hành phụ thuộc vào số tiền thu nhập của cha mẹ là điều “đương nhiên” và “khó tránh khỏi”. Nhiều quan chức của Kasumigaseki...
Top