bắt nạt

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Việc gia tăng số vụ ghi nhận "bắt nạt" có phải là điều tốt ? Hay không tốt ?

    Kết quả cuộc khảo sát do Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản thực hiện hàng năm vào năm tài chính 2019 về "Khảo sát về các vấn đề trong chỉ đạo học sinh không đi học – hành động vấn đề của học sinh và trẻ em" đã được công bố vào tháng 10. Thống kê "Số vụ ghi nhận bắt...
Top