bắt nạt

  1. yuri

    Giáo dục Viện nghiên cứu chính sách giáo dục quốc gia cho thấy 80% học sinh tiểu học từng bị bắt nạt

    Vào ngày 16 tháng 7 năm 2021, viện nghiên cứu chính sách giáo dục quốc gia đã xuất bản tài liệu hỗ trợ hướng dẫn học sinh 7 "cách chống bắt nạt 2" cho thấy 80% học sinh tiểu học đã từng bị bắt nạt mà không có bạo lực, chẳng hạn như bị bạn bè xa lánh, phớt lờ hoặc nói xấu sau lưng. Mặc dù cả kinh...
  2. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Việc gia tăng số vụ ghi nhận "bắt nạt" có phải là điều tốt ? Hay không tốt ?

    Kết quả cuộc khảo sát do Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản thực hiện hàng năm vào năm tài chính 2019 về "Khảo sát về các vấn đề trong chỉ đạo học sinh không đi học – hành động vấn đề của học sinh và trẻ em" đã được công bố vào tháng 10. Thống kê "Số vụ ghi nhận bắt...
Top