bầu cử hạ viên

  1. yuki1485

    Xã hội "Tại sao quyền của tôi bị hạn chế khi tôi cũng đang nộp thuế ?" Người dân quốc tịch nước ngoài cũng chú ý đến cuộc bầu cử Hạ viện.

    Người Nhật không phải là những người duy nhất chú ý đến diễn biến của cuộc bầu cử Hạ viện đang cận kề ngày bỏ phiếu ( ngày 31 tháng 10 ). Những người nước ngoài sống ở Nhật Bản, chẳng hạn như sống tại Kyoto và Shiga, những người không được cấp quyền bầu cử theo Đạo luật Bầu cử các cơ quan công...
Top