bầu cử

  1. yuri

    Chính trị Nhật Bản: Cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Kawai đệ đơn xin từ chức lên Hạ viện vào chiều ngày 25

    Cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Katsuyuki Kawai (58 tuổi) = Đảng Dân chủ Tự do rời đảng vì tội vi phạm luật bầu cử công cộng (mua chuộc, vận động tranh cử trước) trong vụ mua chuộc phiếu bầu khu vực bầu cử ở Hiroshima cho cuộc bầu cử Thượng viện vào tháng 7 năm 2019. Và một số quan chức đảng dân chủ tự...
  2. yuri

    Lịch sử Gian lận bầu cử trong lịch sử Nhật Bản

    Trước hết, tôi sẽ viết nó như một tiền đề. Cuộc bầu cử ở Nhật Bản bắt đầu từ khi nào? Từ "bầu cử" cũng được sử dụng trong thời kỳ Edo, nhưng vào thời điểm đó nó chỉ có nghĩa là "bổ nhiệm các quan chức." Người ta nói rằng điều này lần đầu tiên được sử dụng với nghĩa hiện tại là "bỏ phiếu để bầu...
Top