Chính trị Số cử tri đi bầu ước tính 55,33%. Dự kiến sẽ vượt 52,66% của năm 2014, mức thấp nhất sau chiến tranh

Chính trị Số cử tri đi bầu ước tính 55,33%. Dự kiến sẽ vượt 52,66% của năm 2014, mức thấp nhất sau chiến tranh

Theo Mainichi Shimbun, tỷ lệ cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử Hạ viện lần thứ 49 ước tính đạt 55,33% (khu vực bầu cử nhỏ) tính đến 8 giờ tối ngày 31. Dự kiến sẽ vượt 52,66% của năm 2014, mức thấp nhất sau chiến tranh.

Tỷ lệ cử tri đi bầu ước tính được tính toán dựa trên thông báo về cuộc bầu cử tỉnh, nhưng nó có thể khác với giá trị cuối cùng.

Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông, số lượng cử tri đi bỏ phiếu sớm (khu vực bầu cử nhỏ) trong số liệu sơ bộ là 20.584.847 người. Số lượng các cuộc bầu cử quốc gia đã giảm 795.130 cuộc so với lần trước vào năm 2017, đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Tỷ lệ cử tri đi bầu là 19,49%.

Cuộc bỏ phiếu sớm được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 30, một ngày sau ngày công bố. Các điểm bỏ phiếu sớm đã được thiết lập tại 5940 địa điểm trên toàn quốc, bao gồm các tòa thị chính, trường đại học và các cơ sở thương mại, tăng khoảng 600 so với lần trước. Do các biện pháp chống lại virus corona mới, cuộc bầu cử cấp tỉnh đã kêu gọi bỏ phiếu phân tán, nhưng số lượng cử tri trước thời hạn đã tăng so với lần trước chỉ ở 11 tỉnh như Hokkaido và Osaka.

Theo tỉnh, tỷ lệ cử tri cao nhất so với số cử tri đi bầu trước thời hạn là 32,44% ở tỉnh Akita. Tiếp theo là tỉnh Ishikawa với 26,43%, tỉnh Fukushima với 24,85%, tỉnh Wakayama với 24,07% và tỉnh Yamagata với 24,01%. Mức thấp nhất là 16,43% ở tỉnh Saitama.

Tỷ lệ đi bỏ phiếu sớm tăng cao nhất là ở tỉnh Yamagata, tăng 16,69%, ở Iwate, tăng 11,48% và ở Ishikawa, tăng 10,33%. [Shiho Fujibuchi]

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-11-01T111425.440.jpg
    ダウンロード - 2021-11-01T111425.440.jpg
    7.6 KB · Lượt xem: 176

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top