bay qua nhật

  1. kamikaze

    Nhập cảnh Gửi các bạn đang nóng lòng chờ bay qua Nhật trong đại dịch covid-19

    Mặc dù đã đăng tin về việc chính phủ Nhật kéo dài thời gian cấm nhập cảnh và khi nào thì nhập cảnh được nhưng nhìn chung vẫn có rất nhiều người nôn nóng việc khi nào được bay qua Nhật. Vì vậy, tôi quyết định viết thêm bài này bằng cách đưa ra một vài đánh giá dựa trên việc tổng hợp tin tức, tình...
Top