bệnh khô mắt

  1. yuki1485

    Xã hội Bệnh khô mắt tồi tệ hơn do Corona. Làm việc ở nhà và đeo khẩu trang là một trong những yếu tố chính.

    Thảm họa Corona kéo dài đã gây ảnh hưởng xấu đến nhiều bộ phận khác nhau của cơ thể con người. Khô mắt do sử dụng điện thoại thông minh và máy tính cá nhân (PC) trong thời gian dài là một trong số đó. Các bác sĩ nhãn khoa cho biết cần có những biện pháp đối phó sớm vì tình trạng suy giảm có thể...
Top