bẹnh tiểu đường

  1. yuki1485

    Người Nhật Nhật Bản : Cứ 5 người thì có 1 người mắc bệnh "tiểu đường".

    Theo "Cuộc điều tra sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia trong năm Lệnh Hòa đầu tiên" của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi,cứ 5, 6 người Nhật thì có 1 người mắc bệnh tiểu đường, bao gồm cả những người bị nghi ngờ mắc bệnh, hay còn gọi là căn bệnh quốc gia. Hơn nữa, trong cuộc khảo sát này, 25% người...
Top