bệnh trầm cảm theo mùa

  1. yuki1485

    Xã hội "Ăn quá nhiều / ngủ quá nhiều" vào mùa thu và mùa đông có thể là "bệnh trầm cảm theo mùa".

    "Vào mùa thu và mùa đông, tôi thường có xu hướng ăn quá nhiều, ngủ quá nhiều... " Bạn có nhớ những triệu chứng như vậy không? Mặc dù nó thường được gọi là "sự thèm ăn vào mùa thu" hoặc "sự thèm ngủ vào mùa thu", nhưng việc ăn quá nhiều và giảm hoạt động thực sự là một trong những triệu chứng...
Top