bệnh vô sinh

  1. yuki1485

    Xã hội Phát hiện gen ảnh hưởng tới sự di chuyển của tinh trùng. Một bước để làm sáng tỏ bệnh vô sinh ở nam giới

    Các nhóm nghiên cứu như tại Đại học Osaka đã công bố trên tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học Hoa Kỳ rằng họ đã tìm thấy các gen quan trọng ảnh hưởng tới sự di chuyển của tinh trùng ở chuột. Nếu gen này không hoạt động, tinh trùng sẽ không thể bơi tốt. Con người cũng có gen này, và điều này được...
Top