Xã hội Phát hiện gen ảnh hưởng tới sự di chuyển của tinh trùng. Một bước để làm sáng tỏ bệnh vô sinh ở nam giới

Xã hội Phát hiện gen ảnh hưởng tới sự di chuyển của tinh trùng. Một bước để làm sáng tỏ bệnh vô sinh ở nam giới

AS20210130001817_comm.jpg


Các nhóm nghiên cứu như tại Đại học Osaka đã công bố trên tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học Hoa Kỳ rằng họ đã tìm thấy các gen quan trọng ảnh hưởng tới sự di chuyển của tinh trùng ở chuột. Nếu gen này không hoạt động, tinh trùng sẽ không thể bơi tốt. Con người cũng có gen này, và điều này được cho là hữu ích để điều tra nguyên nhân vô sinh ở nam giới và phát triển các biện pháp tránh thai cho nam giới sử dụng.

Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những con chuột đực ngừng hoạt động trên mã gen "armc12", một trong những gen hoạt động đặc biệt tại tinh hoàn sẽ không thể có con. Trong tinh trùng của những con chuột mà gen này không hoạt động, nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng có một điểm bất thường ở phần gốc của "trùng roi" mà tinh trùng dùng để bơi giống như đuôi của con nòng nọc.

"Ty thể" thường dính vào đế cạnh nhau không hoạt động tốt, và tinh trùng sẽ không thể bơi về phía trước. Ty thể là bào quan cũng được tìm thấy trong các tế bào thông thường. Gen dường như tham gia vào vai trò của chất keo giữ các ty thể lại với nhau.

Giáo sư Masato Ikawa ( Khoa sinh học sinh sản) thuộc Viện nghiên cứu bệnh vi sinh , Đại học Osaka cho biết "Vô sinh ở nam giới thường có bất thường về trùng roi nhưng nguyên nhân thường không rõ. Có khả năng gen này liên quan đến một tỷ lệ nhất định trong số đó ." Mặt khác, giáo sư cũng đang tìm kiếm các phân tử cản trở đến chức năng của gen, và hy vọng có thể sử dụng nó để tạo ra các biện pháp tránh thai nhằm tránh việc mang thai ngoài ý muốn.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top