bị sa thải

  1. yuri

    Việc làm Hơn 1300 người bị sa thải hoặc bị dừng hợp đồng do đại dịch corona

    Do ảnh hưởng của đại dịch corona mới, hơn 1300 người đã bị sa thải hoặc bị dừng hợp đồng trong tỉnh. Theo một cuộc điều tra của Cục Lao động Fukushima, tổng cộng 1365 người đã bị sa thải do ảnh hưởng của virus corona mới trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến 30 tháng 8 năm ngoái, và hơn một...
  2. yuri

    Việc làm Gần 70.000 người bị sa thải do corona

    Vào ngày 4, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã công bố rằng số lượng sa thải liên quan đến sự lây lan của virus corona mới là 69.130 người tính đến ngày 30 tháng 10, bao gồm cả con số dự đoán. Ba ngành là sản xuất, nhà hàng và bán lẻ, có tổng số chiếm khoảng một nửa. Con số này tăng 990 người so...
Top