Việc làm Gần 70.000 người bị sa thải do corona

Việc làm Gần 70.000 người bị sa thải do corona

Vào ngày 4, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã công bố rằng số lượng sa thải liên quan đến sự lây lan của virus corona mới là 69.130 người tính đến ngày 30 tháng 10, bao gồm cả con số dự đoán. Ba ngành là sản xuất, nhà hàng và bán lẻ, có tổng số chiếm khoảng một nửa.

Con số này tăng 990 người so với tuần trước, trong đó 310 người là lao động không chính thức như lao động bán thời gian. Theo ngành, có 12.979 người trong ngành sản xuất, 10.445 người trong ngành nhà hàng và 9.378 người trong ngành bán lẻ. Tiếp theo là 8614 người trong ngành lưu trú và 4944 người trong ngành phái cử lao động.

Theo các tỉnh thành phố, Tokyo có số lượng lớn nhất với 16.918 người. Tiếp theo là 6154 người ở Osaka, 3805 người ở Aichi, 3149 người ở Kanagawa, và 2502 người ở Hokkaido.

 

Đính kèm

  • ダウンロー.jpg
    ダウンロー.jpg
    7.6 KB · Lượt xem: 335

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top