bia

  1. yuki1485

    Lịch sử Ai là người đầu tiên uống bia ? Lịch sử bia Nhật Bản

    Ngày 4 tháng 8 là "Ngày của quán bia" và ngày 5 tháng 8 là "Ngày bia quốc tế". Lễ kỷ niệm này được thành lập vào ngày 4 tháng 8 năm 1899, sau khi khánh thành quán bia lâu đời nhất Nhật Bản "Ebisu Beer Hall" ở Ginza, Tokyo. Mặc dù có nhiều giả thuyết khác nhau, bia được cho là đã được uống từ...
Top