biến mất

  1. yuki1485

    Sản phẩm Bạn nhớ được bao nhiêu ? Nhiều "chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh" đã biến mất khỏi Nhật Bản

    Những chuỗi nhà hàng đã biến mất khỏi Tokyo Chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh mà mọi người đều biết đã biến mất khỏi thành phố Tokyo. Hiện tượng như vậy đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ. Ví dụ, chuỗi cửa hàng bánh hamburger "Burger King" và "Wendy's", vốn rất phổ biến ở các thành phố khác nhau, đã...
Top