biện pháp chống cô đơn

  1. yuki1485

    Xã hội Những người trẻ của Đảng Dân chủ Tự do đề xuất "các biện pháp chống lại sự cô đơn"

    Một thông tin được tiết lộ vào ngày 10 rằng các tình nguyện viên trẻ của Đảng Dân chủ Tự do sẽ thành lập một nhóm nghiên cứu để nghiên cứu các biện pháp đối phó, nói rằng vấn đề “cô đơn” mất kết nối với những người khác đang trở nên tồi tệ hơn do sự lây lan của loại virus Corona mới. Nhóm sẽ...
Top