biện pháp ưu tiên chống lây lan

  1. yuki1485

    Covid-19 Tình hình Corona ngày 13 tháng 2 : 77.450 ca nhiễm mới ở Nhật Bản , số người tử vong vượt quá 100 người trong 7 ngày liên tiếp.

    Trong ngày 13, 77.450 trường hợp nhiễm Corona mới đã được xác nhận ở Nhật Bản. Mặc dù số ca nhiễm đã giảm 13.159 người so với chủ nhật tuần trước ( ngày 6 ), nhưng số người tử vong đã vượt quá 100 người trong 7 ngày liên tiếp và 138 trường hợp tử vong đã được công bố trong ngày 13 . Số người bị...
  2. yuki1485

    Covid-19 Tỉnh Osaka : Quyết định yêu cầu gia hạn các biện pháp ưu tiên phòng chống lây lan

    Vì thời hạn cho các biện pháp ưu tiên ngăn ngừa sự lây lan đang đến gần vào ngày 11 tháng này, tỉnh Osaka đã tổ chức một cuộc họp của trụ sở để cân nhắc các biện pháp đối phó với virus Corona mới, và quyết định yêu cầu chính phủ gia hạn các biện pháp ưu tiên cho đến khi việc tiêm chủng lần thứ 2...
Top