bình thường mới

  1. yuki1485

    Xã hội Năm thứ ba của Corona, việc "Trở lại cuộc sống thường ngày" cũng nên được chuẩn bị.

    Vào tháng 3 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố về một "đại dịch Corona ". Nói cách khác, đã ba năm kể từ khi lặp lại câu nói, "Mọi chuyện sẽ tốt hơn sau năm nay." Mặc dù virus Corona vẫn còn lây lan mạnh mẽ, các cuộc thảo luận trên khắp thế giới về hậu đại dịch, hay hậu corona, đang...
Top