bỏ học

  1. yuki1485

    Giáo dục Bỏ học / nghỉ học vì lý do Corona gia tăng từ tháng 4 đến tháng 8 . Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ "Sẽ tiếp tục hỗ trợ"

    Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản ngày 19 thông báo rằng 701 sinh viên đã bỏ học đại học và cao đẳng từ tháng 4 đến tháng 8 năm nay do ảnh hưởng của Corona . Tỷ lệ số học sinh nghỉ học do “thảm họa Corona ” tính đến cuối tháng 8 tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước,. Bộ...
Top