bỏ học

  1. yuki1485

    Xã hội Tình trạng thất nghiệp và bỏ học ở Corona nghiêm trọng hơn ở nữ giới. So sánh với nam giới về việc làm, giáo dục.

    Theo kết quả khảo sát, phụ nữ có xu hướng chiếm tỷ lệ cao hơn những người phải chịu các ảnh hưởng xấu về kinh tế và xã hội như mất việc làm hoặc bỏ học do đại dịch toàn cầu Corona mới. Các nhóm nghiên cứu như Đại học Washington ở Mỹ đã tập hợp dữ liệu và công bố kết quả trong phiên bản điện tử...
  2. yuki1485

    Giáo dục Bỏ học / nghỉ học vì lý do Corona gia tăng từ tháng 4 đến tháng 8 . Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ "Sẽ tiếp tục hỗ trợ"

    Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản ngày 19 thông báo rằng 701 sinh viên đã bỏ học đại học và cao đẳng từ tháng 4 đến tháng 8 năm nay do ảnh hưởng của Corona . Tỷ lệ số học sinh nghỉ học do “thảm họa Corona ” tính đến cuối tháng 8 tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước,. Bộ...
Top