Giáo dục Bỏ học / nghỉ học vì lý do Corona gia tăng từ tháng 4 đến tháng 8 . Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ "Sẽ tiếp tục hỗ trợ"

Giáo dục Bỏ học / nghỉ học vì lý do Corona gia tăng từ tháng 4 đến tháng 8 . Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ "Sẽ tiếp tục hỗ trợ"

img_4f34c6fb94794eca4328789033588060386752.jpg


Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản ngày 19 thông báo rằng 701 sinh viên đã bỏ học đại học và cao đẳng từ tháng 4 đến tháng 8 năm nay do ảnh hưởng của Corona . Tỷ lệ số học sinh nghỉ học do “thảm họa Corona ” tính đến cuối tháng 8 tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước,. Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ cho rằng lý do là sự cô lập và kiệt quệ tài chính do sự tiếp tục của các lớp học trực tuyến, và Bộ cho biết sẽ "tiếp tục hỗ trợ chi tiết cho sinh viên."

Một cuộc khảo sát đã được thực hiện nhằm vào đối tượng là các trường đại học, cao đẳng công lập và tư thục trên toàn quốc, và có 972 trường đã phản hồi . Theo Bộ Giáo dục, trong số 2.999.443 sinh viên ( bao gồm cả nghiên cứu sinh), có 11.862 sinh viên (0,40%) bỏ học từ tháng 4 đến tháng 8 năm nay, chiếm tỷ lệ ở mức 0,40%, gần như bằng với cùng kỳ năm trước (0,41%). Số sinh viên bỏ học do Corona là 701 sinh viên, chiếm 0,02%, tăng so với cùng kỳ năm trước (0,01%).

Tính đến cuối tháng 8, số học sinh nghỉ học là 50.908 sinh viên (1,70%), tăng so với cùng kỳ năm trước (1,57%). Số học sinh xin nghỉ học vì Corona là 4.418 sinh viên (0,15%), cao hơn so với cùng kỳ năm trước 0,09%.

Giáo sư Shigeru Yamamoto ( khoa lý thuyết quản trị đại học ) của Viện nghiên cứu kế hoạch khu vực Taisho, người quen thuộc với vấn đề bỏ học của sinh viên, cho biết “Khi phân tích tình trạng sinh viên bỏ học, có nhiều trường hợp bỏ học từ vài tháng đến một năm sau khi vấn đề xảy ra trong cuộc sống của sinh viên. Kết quả nghiên cứu của Bộ Giáo dục có thể chỉ ra rằng ảnh hưởng của "thảm họa Corona" vốn đã bắt đầu từ năm ngoái dang dần lộ diện. "Trên hết ông cho biết thêm, "Một số trường đại học vẫn đang hạn chế nghiêm ngặt các hoạt động của sinh viên do tình trạng lan rộng lây nhiễm Corona . Trong khi chú ý đến việc ngăn ngừa lây nhiễm, chẳng phải chúng ta nên chính thức cho phép các sinh viên trao đổi trong giới hạn thông thường, chẳng hạn như các hoạt động của câu lạc bộ hay sao ? "

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top