bộ trẻ em

  1. yuri

    Pháp luật Nhật Bản: Đối sách của "Cục trẻ em". Đảng dân chủ lập hiến đệ trình dự luật "Bộ Trẻ em"

    Đảng Dân chủ Lập hiến đã đệ trình lên Hạ viện "dự luật cơ bản toàn diện về trẻ em", bao gồm việc thành lập "bộ trẻ em" và mở rộng phụ cấp cho trẻ em, như một đề xuất phản bác lại mục tiêu của chính phủ là thiết lập một "cục trẻ em." Kensuke Ohnishi, Hạ viện của Đảng Dân chủ Lập hiến cho biết...
Top