Pháp luật Nhật Bản: Đối sách của "Cục trẻ em". Đảng dân chủ lập hiến đệ trình dự luật "Bộ Trẻ em"

Pháp luật Nhật Bản: Đối sách của "Cục trẻ em". Đảng dân chủ lập hiến đệ trình dự luật "Bộ Trẻ em"

Đảng Dân chủ Lập hiến đã đệ trình lên Hạ viện "dự luật cơ bản toàn diện về trẻ em", bao gồm việc thành lập "bộ trẻ em" và mở rộng phụ cấp cho trẻ em, như một đề xuất phản bác lại mục tiêu của chính phủ là thiết lập một "cục trẻ em."

Kensuke Ohnishi, Hạ viện của Đảng Dân chủ Lập hiến cho biết: “không chỉ tạo ra một Bộ Trẻ em, mà còn tăng ngân sách? Tôi nghĩ điều quan trọng là chính sách trẻ em của Nhật Bản tiến bộ khi mỗi bên cạnh tranh."

Dự luật do Đảng Dân chủ Lập hiến đệ trình sẽ tăng đáng kể ngân sách nuôi dạy trẻ và cung cấp hỗ trợ liền mạch từ trẻ em đến thanh niên.

Ngoài ra, cũng làm rõ rằng việc thành lập "Bộ Trẻ em" sẽ được xem xét nhằm thúc đẩy toàn diện các chính sách liên quan đến trẻ em.

Ngoài ra, về tiền trợ cấp cho trẻ em, về nguyên tắc, theo hệ thống hiện hành, 15.000 yên một người mỗi tháng được trả cho trẻ em dưới 3 tuổi, và 10.000 yên được trả cho trẻ em từ 3 tuổi đến khi tốt nghiệp trung học cơ sở.

Chính sách thu hút cử tri là chủ trương chính của cuộc bầu cử Hạ viện sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm nay.

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-06-01T085511.116.jpg
    ダウンロード - 2021-06-01T085511.116.jpg
    11.4 KB · Lượt xem: 172

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top