bong bóng bất động sản

  1. yuki1485

    Kinh tế Khủng hoảng sụp đổ bong bóng bất động sản do thảm họa Corona. Ảnh hưởng đến cả ngành truyền thông và giải trí

    Vào ngày 26 tháng 1, Cơ quan Thuế Quốc gia đã thông báo rằng sẽ giảm (sửa đổi từ từ) giá tuyến đường của "ba khu vực trung tâm thành phố Osaka" kể từ tháng 1 năm 2020. "Người ta đánh giá rằng giá đất ở khu vực trung tâm thành phố đã giảm mạnh do ảnh hưởng của Corona sẽ thấp hơn giá đất giáp...
Top